WAKACJE Z KLIMATEM - Piknik ekologiczny

21 LIP 2019 wstecz

W niedzielę 21.07.2019 r. na Skwerze przy fontannie i zegarze słonecznym (ul. Kamieńska) w Dziwnówku odbędzie się piknik ekologiczny realizowany w ramach 1 edycji ogólnopolskiego projektu WAKACJE Z KLIMATEM.

W ramach wydarzenia odbędzie się szereg warsztatów m.in. na temat segregacji śmieci i recyklingu, drzew i ich roli w ekosystemie, bioróżnorodności oraz zielonej energii. Powstaną stanowiska eksperckie, na których zaprezentowane zostaną: solarna pracownia edukacji ekologicznej, rowerowe kino bez prądu, modele wiatraków, turbiny wiatrowe i wodne. Przedstawiony zostanie spektakl dla dzieci o tematyce ekologiczno - przyrodniczej, przeprowadzone zostaną liczne gry i zabawy edukacyjne, dotyczące ekologii i ochrony przyrody. W ramach programu popularna lektorka Krystyna Czubówna przeczyta fragmenty książek o przyrodzie.

Celem projektu, jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych. Projekt ma poszerzać wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, energii odnawialnych oraz ochrony środowiska i przyrody. Wydarzenie skierowane jest do dzieci oraz dorosłych i ma charakter otwarty.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacja na podstawie www.wakacjezklimatem.pl.
Za zmiany w powyższych danych redakcja dziwnowek.pl nie odpowiada.

Skwer przy fontannie i zegarze słonecznym, ul. Kamieńska

wstecz