Biuro Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Dziwnów znajduje się przy ulicy Reymonta 10 (Aleja Gwiazd Sportu) w Dziwnowie (hala MOSiK), tel. 91 3218957. W okresie od początku września do końca czerwca, biuro jest otwarte pięć dni w tygodniu (tj. piątek-poniedziałek) w godzinach 7.30-15.30.

W sezonie letnim, tj. lipiec-sierpień, otwarte jest siedem dni w tygodniu, w godzinach 8.00-19.00 (od poniedziałku do piątku) oraz 10.00-19.00 (w soboty i niedziele). Kontakt e-mail: it@mosik.pl lub promocja@mosik.pl

Źródło powyższych danych - oficjalna strona gminy Dziwnów. Za zmiany dot. powyższych informacji redakcja www.dziwnowek.pl nie odpowiada.
Ostatnia aktualizacja - Listopad 2021r.

STRAŻ MIEJSKA DZIWNÓW, ul. Mała 3, 72-420 Dziwnów, Tel. 91 3814107; kom. 501958835, e-mail: sm@dziwnow.pl

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA DZIWNÓW, ul. Mickiewicza 21, 72-420 Dziwnów, Tel. 91 3813998

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów, Tel. 91 3275186; kom. 604894833

OŚRODEK ZDROWIA W DZIWNOWIE, ul. Słowackiego 19, 72-420 Dziwnów, Tel. 91 3813703

SZPITAL ŚW. JERZEGO, ul. Szpitalna 10, 72-400 Kamień Pomorski, Tel. 91 3262690

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE (WOPR), ul. Kochanowskiego 4, 72-420 Dziwnów, Tel. 721625848; 601100100

BRZEGOWA STACJA RATOWNICZA, ul. Os. Rybackie 16j, 72-420 Dziwnów, Tel. 91 3813029; kom. 505050981

Źródło powyższych danych - oficjalna strona gminy Dziwnów. Za zmiany dot. powyższych informacji redakcja www.dziwnowek.pl nie odpowiada.
Ostatnia aktualizacja - Listopad 2021r.

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku w ramach kontraktu z Gminą Dziwnów, przyjmować dodatkowo będą (w dziwnowskim Ośrodku Zdrowia):

  1. Lekarz Laryngolog – przyjmuje w drugi i czwarty czwartek miesiąca od godziny 14.00 do godziny 16.00.
  2. Lekarz Neurolog – przyjmuje w drugi i czwarty piątek miesiąca w godzinach 10.00-12.00.
  3. Lekarz Kardiolog - przyjmuje w drugą i trzecią środę miesiąca w godzinach 14.00-16.00.

Dodatkowo, będzie również pełniony Dyżur Pielęgniarek w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w dniach wolnych od pracy. Dyżur będzie się odbywał w godzinach 9.00-11.00 (z wyłączeniem Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia).

Szczegółowych informacji udziela Rejestracja Ośrodka Zdrowia. Telefon: 91 3813703 oraz 574073767.

SZPITAL ŚW. JERZEGO W KAMIENIU POMORSKIM
ul. Szpitalna 10, 72-400 Kamień Pomorski, Tel. 91 3262690. Strona Internetowa: SZPITAL W KAMIENIU POMORSKIM

Źródło powyższych danych - oficjalna strona gminy Dziwnów. Za zmiany dot. powyższych informacji redakcja www.dziwnowek.pl nie odpowiada.
Ostatnia aktualizacja - Listopad 2021r.

Apteka „BURSZTYNOWA”
ul. Kochanowskiego 3, 72-420 Dziwnów
Tel: 91 3813080

Apteka “BŁĘKITNA” – sezonowa
ul. Mickiewicza 15a/1, 72-420 Dziwnów
Tel: 91 3814122

Apteka „ANEN” – sezonowa
ul. Bałtycka 2, 72-415 Międzywodzie
Tel: 91 3813938

Punkt Apteczny "VITAMINKA"
ul. Armii Krajowej 2d, 72-415 Międzywodzie
Tel: 694 455 845

Punkt Apteczny "EFEKT"
ul. Kamieńska 14/15, 72-418 Dziwnówek
Tel: 667 234 218

Punkt Apteczny "NAD MORZEM"
ul. 1 Maja 17 (wejście od ulicy Zaułek), 72-418 Dziwnówek
Tel: 91 3821500, 519 686 002

Źródło powyższych danych - oficjalna strona gminy Dziwnów. Za zmiany dot. powyższych informacji redakcja www.dziwnowek.pl nie odpowiada.
Ostatnia aktualizacja -Listopad 2021r.

Urząd Pocztowy (usługi finansowe Banku Pocztowego)
ul. Kamieńska 30, Dziwnówek
tel. 91 381 13 60

Bank Pekao S.A. I Oddział w Kamieniu Pomorskim. Filia nr 1
ul. Adama Mickiewicza 29, Dziwnów
tel. 91 381 41 43

Bank Spółdzielczy w Wolinie. Filia
ul. Juliusza Słowackiego 14, Dziwnów
tel. 91 381 13 00


Bank Spółdzielczy w Wolinie, Filia w Dziwnowie
ul. Mickiewicza 26, 72-420 Dziwnów
Tel. 91 3811300

„Poczta Polska” S.A. Urząd Pocztowy Dziwnów
ul. Mickiewicza 29a, 72-420 Dziwnów
Tel. 91 3813737

„Poczta Polska” S.A. Fila Urządu Pocztowego w Dziwnowie
ul. Armii Krajowej 31, 72-415 Międzywodzie
Tel. 91 3814838

Agencja Pocztowa w Dziwnówku
ul. Wolności 16, 72-418 Dziwnówek

Agencja Pocztowa w Łukęcinie
ul. Bursztynowa 3, 72-401 Łukęcin

Źródło powyższych danych - oficjalna strona gminy Dziwnów. Za zmiany dot. powyższych informacji redakcja www.dziwnowek.pl nie odpowiada.
Ostatnia aktualizacja - Listopad 2021r.

Bankomat Planet Cash
ul. Wolności 24, Dziwnówek

Bankomat SGB
ul. Kamieńska 30, Dziwnówek

Bankomat PKO BP
ul. Mickiewicza 32, Dziwnów

Bankomat Banku Pekao S.A.
ul. Mickiewicza 15a, Dziwnów

Bankomat Euronet
ul.Mickiewicza na Rondzie -SEZONOWY

Bankomat SGB
ul. Orzeszkowej 3B, Dziwnów

Bankomat Planet Cash
ul. Mickiewicza 33, Dziwnów

Spółdzielcza Grupa Bankowa
ul. Słowackiego 14, Dziwnów
ul. Mickiewicza 26, Dziwnów


Źródło powyższych danych - oficjalna strona gminy Dziwnów. Za zmiany dot. powyższych informacji redakcja www.dziwnowek.pl nie odpowiada.
Ostatnia aktualizacja - Listopad 2021r.

Parafia Rzymskokatolicka pw św. Józefa Oblubieńca NMP
ul. Kościelna 29, 72-420 Dziwnów
Tel. 91 3813161

Parafia Wojskowa Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Różańcowej
ul. Dziwna 10b/4, 72-420 Dziwnów
Tel. 91 4448440

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP
ul. Poprzeczna 5, 72-415 Międzywodzie
Tel. 91 3813861

Parafia Rzymskokatolicka pw św. Maksymiliana Marii Kolbe
ul. Nad Zalewem 13, 72-418 Dziwnówek
Tel: 91 3811333; Strona internetowa parafii: Parafia w Dziwnówku

Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski
ul. Morska 1 A, Łukęcin, 72-400 Kamień Pomorski
Tel. 91 3812658

Źródło powyższych danych - oficjalna strona gminy Dziwnów. Za zmiany dot. powyższych informacji redakcja www.dziwnowek.pl nie odpowiada.
Ostatnia aktualizacja - Listopad 2021r.

Urząd Miejski w Dziwnowie informuje, że z zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XIV/148/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku oraz uchwałą XVII/177/20 z dnia 5 lutego 2020 roku Rady Miejskiej w Dziwnowie, w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów, istnieje obowiązek pobierania opłaty miejscowej w następujących miejscowościach: Dziwnów, Dziwnówek, Łukęcin, Międzywodzie.

Na mocy w/w uchwał, wszystkie osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej świadczące usługi hotelarskie, zobowiązane są do pobierania stosownych opłat. Inkasentem jest każdy właściciel, dzierżawca lub inny posiadacz obiektu, w którym wykonywane/prowadzone są usługi hotelarskie. Opłata miejscowa jest pobierana przez inkasenta od osób fizycznych, przebywających dłużej niż jedną dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych. Stawka opłaty miejscowej wynosi 2pln za każdą rozpoczętą dobę pobytu od 1 osoby.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach.

Opłaty miejscowej nie pobiera się:

1. Pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. Od osób przebywających w szpitalach,

3. Od osób niewidomych i ich przewodników,

4. Od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową,

5. Od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 3275187 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie (pokój numer 10).

Ostatnia aktualizacja - Listopad 2021r.

serce Twoje ulubione obiekty 0